11 September, 2008

Câu nói hay nhất trong năm

Một vị thẩm phán đã lập luận: "hợp đồng cho thuê nhà ghi bên thuê nhà nộp tiền thuế cho bên cho thuê nhà, có nghĩa là bên thuê đã nộp tiền thuế cho bên cho thuê… Ông Nguyễn Văn Hải có hành vi trốn thuế một cách tinh vi bằng cách ghi vào hợp đồng như thế…"

0 comments: