07 May, 2008

Lạc quan?

Tới giờ này, không biết những con người lạc quan nhất thế giới có còn lạc quan không? Chắc giờ này họ đã thấm đòn rồi.

Nhưng những con người lạc quan đó nếu vẫn lạc quan thì tốt, chứ mấy ông này đừng lạc quan giùm nhé! Mấy ông cứ đổ thừa "tại tui lạc quan" thì chết.

01 May, 2008

Rước đuốc ở Việt Nam?

Xem chùm ảnh trên báo Lao Động xong, không biết đang rước đuốc ở Việt Nam hay ở Chung của. Có lẽ do ai cầm cờ Việt Nam phất thì sẽ bị nhắc nhở.