15 January, 2008

Thủ tướng than

Bài Nhà nông và tiếng thở dài trên báo Tuổi Trẻ:

Lô phân bón vừa cập cảng, công ty được sang tay trước đó bán lại cho công ty nhà nước, giá phân lại đội lên thêm một khúc nữa. Khi phân bón tới tay nông dân thì "giá đã lên tới trên trời"! Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thốt lên "các đồng chí coi, đảng viên mà "ăn" như vậy, phẩm chất như vậy sao chấp nhận được"!

Ôi giời ơi! Bác Dũng còn than nữa thì ai cứu nông dân bây giờ.


13 January, 2008

Người hay thú?