24 June, 2007

Framing a Barn


Framing a Barn, originally uploaded by Leviathor.

The Hidden Pond


The Hidden Pond, originally uploaded by Stuck in Customs.

The avenue in mist and sun


The avenue in mist and sun, originally uploaded by algo.

Er-Liao/二寮


Er-Liao/二寮, originally uploaded by antonio_papago.

23 June, 2007

Great photos


21 June, 2007

Beauty is nothing without brains

Peugeot 307


Stunt city

PlayStation 3 vs. Wii

What do you want?

Funny commercial

20 June, 2007

Small waterfalls


Small waterfalls #4, originally uploaded by Pilou@ttitude.

Water is soft like silk!

Yajie Wang


3, originally uploaded by baoxinren.

A Morning


a morning experiment in HDR, originally uploaded by stevacek.

Looks like a paint

Crayola 64*


Crayola 64*, originally uploaded by imapix.

Very nice color and reflection

Cute


Max, originally uploaded by Tante Bluhme's.

Dễ thương quá

Nature's Special Effects


Nature's Special Effects, originally uploaded by Walkabout Wolf.

Quảng cáo

Bạn có biết...

19 June, 2007

MS Paint không quá tệ

Vậy vấn đề là người vẽ thôi :D

18 June, 2007

Indian Light

Đừng học tiếng Anh

17 June, 2007

Vodafone Ads

Gone Nutty


Bạn có biết vì sao chúng ta có 5 châu lục như ngày nay? Coi đi rồi biết. Coi đi coi lại vẫn thấy mắc cười :)).

14 June, 2007

Ceiling Advertising

12 June, 2007

Vietnam Idol

Bó 2 tay

Fantastic pictures

11 June, 2007

Phụ nữ lái xe

Các trường phái bóng đá

Không biết vẽ cho Việt Nam kiểu gì đây :D

09 June, 2007

Micro$oft $urface computing

Change the world

Change the world - Westlife

Funny kids