27 May, 2007

Yajie Wang


6, originally uploaded by baoxinren.

Yajie Wang


11, originally uploaded by baoxinren.

26 May, 2007

Giàu & nghèo

Đọc qua 2 bài báo: một bài về xây dựng hệ thống wifi trong trường, và một bài về lo ngại sử dụng wifi trong trường mới thấy buồn cười. Trên đời, người giàu ăn no thì lại sợ không biết ăn nhiều có hại không, còn người nghèo có ăn đã mừng lắm rồi. Thôi thì mình nghèo, có ăn trước đã. Có độc hại một tí như nước tuơng nhiễm 3-MCPD thì cũng có chết ngay đâu? Chừng nào ăn nhiều rồi thì mới lo mình ăn vào bớt thọ mấy... phút, chứ bây giờ không dùng thì tổn thọ tới mấy năm.